Flexibel trygghetslösning för snabbrörligt företag

Bild: Niclas Lundin & Cecilia Tibatt

För ett företag som vill ta aktiv del i samhällsutvecklingen faller det sig naturligt att även bry sig om sina medarbetares framtida trygghet. IT- och teknikkonsultkoncernen Danir har satsat på en pensions- och försäkringslösning för att attrahera och behålla medarbetare i en bransch som skriker efter kompetent personal.

OM DANIR Danir Group ägs av familjen Dan Olofsson. Verksamheten utgörs primärt av konsultföretag fokuserade på att stödja kunder i deras digitalisering. Sedan början av 2021 drivs koncernen utifrån fyra plattformar: Sigma, Nexer, A Society och Poolia.

DANIR ÄR EN koncern som haft många olika skepnader under sin drygt tre decennier långa historia. Visionen för det entreprenörsdrivna företaget, ägt av familjen Dan Olofsson i Malmö, har sedan starten varit att utveckla sina bolag och samtidigt bidra till ett mer jämlikt och hållbart samhälle.

Det har bland annat visat sig i utbildningsprogrammet ”Star for Life” som på initiativ av Danir och med stöd av Max Matthiessen hjälper skolungdomar i södra Afrika till ett bättre liv. På hemmaplan är företaget kanske mer känt för sitt stora engagemang i fotbollsföreningen FC Rosengårds projekt på och utanför planen än för sina avancerade IT- och teknikkonsulttjänster.

– Ägarfamiljen brinner för detta och har ett stort intresse för att hjälpa grupper som behöver stöttning. Samhällsansvaret ligger i koncernens dna. Vi märker att både partners och anställda tycker detta är viktigt och dras till oss för att vi är så engagerade. Man är stolt över att jobba på Danir för att vi även gör gott i samhället, säger koncernens vd Niclas Lundin, som själv kom in i verksamheten för runt åtta år sedan, i samma veva som Danir köpte ut bolaget Sigma från börsen.

Sedan dess har det hänt massor såväl i företaget som i branschen i stort. I digitaliseringens spår ökar efterfrågan på kvalificerade konsulttjänster och Danir har fokuserat på långsiktig tillväxt, såväl organisk som förvärvsdriven. Sedan 2013 har koncernen vuxit från att vara ett 30-tal bolag med 1 300 anställda till dagens drygt 9 000 medarbetare i över 100 bolag spridda i 17 länder.

Bara i år har det tillkommit ett tiotal nya bolag i koncernen. Den snabba expansionen är förstås en utmaning för den centrala organisationen att hantera, men HR-chef Cecilia Tibatt förklarar att affärsmodellen bygger på decentraliserad ansvarsfördelning tänkt att bidra till engagemang och drivkraft i dotterbolagen.

– Vi har nästan ingen centralstyrning alls, förutom vissa system som vi har bestämt att hela koncernen ska arbeta med, liksom den svenska löneadministrationen, som ligger här hos oss på huvudkontoret. Men i övrigt är det väldigt mycket upp till våra egna bolag inom koncernen och deras vd:s, att bestämma hur man vill jobba. Det gäller även rekrytering, och naturligtvis även pension och försäkring. Därför ser lösningarna lite olika ut i organisationen, säger Cecilia Tibatt.

”Samhällsansvaret ligger i koncernens dna. Vi märker att både partners och anställda tycker detta är viktigt och dras till oss för att vi är så engagerade.”

MERPARTEN AV Danirs dotterbolag har kollektivavtal, som inkluderar tjänstepension. Men det finns också bolag som tyckt att kollektivavtal inte passar deras verksamhet och därför har valt att ge sina medarbetare utökad trygghet på andra sätt.

– Där har vi fått hjälp av Max Matthiessen att utforma tjänstepensionslösningar som speglar de kollektivavtalade försäkringarna men anpassas efter de enskilda bolagens önskemål. I paketet ingår också sjukförsäkring och tjänstegruppliv med möjlighet att medförsäkra familjemedlemmar till en fördelaktig premie. Sammantaget är det runt 500 medarbetare vid ett tiotal bolag som omfattas av upphandlingen från Max Matthiessen, säger Cecilia Tibatt.

Gruppförsäkring omfattas för alla bolag och anställda i Sverige där den anställda kan välja valfritt vad hon eller han önskar.

Förutom de bolag som inte har kollektivavtal ingår även ett antal personer vid bolag som är kollektivavtalsanslutna i Danirs tjänstepensionsupphandling med Max Matthiessen. Det handlar om medarbetare i höga lönelägen som fortfarande ligger kvar i kollektivavtal med förmånsbestämd tjänstepension enligt ITP2.

– Eftersom ITP2 har begränsade valmöjligheter bestämdes för många år sedan att personer som har lön över en viss nivå ska kunna lägga en del av tjänstepensionen i en annan lösning, där de själva kan styra var de vill placera pengarna. Det här är en förmån som några av våra bolag erbjuder och då hjälper Max Matthiessen till också med det upplägget, säger Cecilia Tibatt.

NICLAS Lundin framhåller att Danirs samarbete med Max Matthiessen sträcker sig över 20 år tillbaka i tiden, och att kontinuiteten är viktig för att upprätthålla kompetens inom ett komplext område som pension och försäkringar:

– Vår kontaktperson på Max Matthiessen, Joel Assarsson, har varit med oss på hela resan och känner oss väl. Det är en stor fördel. Vi söker flexibla partners som förstår att varje fråga kan bli lite unik i vår decentraliserade organisation. Det är värt mycket för oss att kunna ha olika upplägg inom koncernen för att skapa bästa möjliga lösning för varje bolag.

Flexibiliteten gäller även servicenivå, det vill säga hur mycket hjälp de anställda vill ha av Max Matthiessen. Många av bolagen erbjuder individuell rådgivning, vilket är populärt bland medarbetarna och något som få tackar nej till.

– Det är en stor förmån som ger möjlighet att sitta ner med en expert och titta över den privata situationen som helhet. Genom livets olika faser kan man få stöd i allt från övergripande val av förvaltning och sparformer till individuella överväganden om sjukförsäkring och eventuellt efterlevandeskydd, säger Cecilia Tibatt och lyfter fram vikten av att tydliggöra betydelsen av tjänstepension och andra trygghetslösningar för medarbetarna:

– Det är viktiga rekryteringsinstrument för att attrahera och behålla kompetenta medarbetare i en bransch som skriker efter personal, men många känner inte till hur mycket arbetsgivaren faktiskt betalar in för deras pensioner och försäkringar. Samarbetet med Max Matthiessen ger oss verktyg att nå ut med informationen. Som arbetsgivare vill vi att våra bolag blir ännu bättre på att medvetandegöra och visa vilka betydelsefulla förmåner vi erbjuder vid sidan av lönen.

”Stordriftsfördelar kommer kunden till godo”

Joel Assarsson

MED AMBITIONEN ATT hålla avgifterna låga och hitta en flexibel lösning för såväl medarbetare som arbetsgivare har Danir valt att ansluta sig till Max Matthiessens storkundsupphandling för Sveriges största arbetsgivare, Max Storkund. Joel Assarsson, finansiell rådgivare på Max Matthiessen förklarar:

– Lösningen gäller runt 500 av koncernens tjänstemän och omfattar såväl tjänstepension och sparande som en stor del av de anställdas försäkringsskydd gällande hälsa och skador. Max Matthiessen har en stor volym när de upphandlar trygghetslösningar för flera företag tillsammans.

– Det innebär stordriftsfördelar som kommer alla kunder till godo. För Danirs dotterbolag finns även möjlighet att i stor utsträckning utforma försäkringar och pensionsupplägg efter egna önskemål och behov.

– De anställda kan göra individuella val vad gäller exempelvis efterlevandeskydd och fondförvaltning, beroende på livssituation, riskprofil och hur aktiv den enskilde själv vill vara. Genom individuell rådgivning får medarbetarna också möjlighet att gå igenom vilka olika val de har gjort historiskt – och hjälp att se över sina försäkringsskydd och placeringar allteftersom livet förändras med familjebildning och stora investeringar som husköp och liknande.

TEXT: SUSANNA LIDSTRÖM
FOTO: ANDRÉ DE LOISTED