Private Banking för fler

Max Matthiessen revolutionerar begreppet Private Banking. En rådgivning som tidigare varit några få förunnad blir nu tillgänglig för det stora flertalet sparare.

”Människor som tidigare varit utestängda har nu möjlighet till private banking”

– VÅRT MINIMIKRAV ÄR att kunden ska ha en miljon kronor i placerbart kapital. Vi ger nu människor som tidigare varit utestängda en möjlighet till private banking, säger Martin Gärtner, chef för den nya satsningen.

Martin Gärtner

Han vet vad han pratar om – med över 30 års erfarenhet i den finansiella branschen har han varit med och hjälpt tiotusentals kunder inom Private Banking genom åren.

– Det som är speciellt utmanande med Max Matthiessens nya grepp är att fler får tillgång till en ny plattform för att kunna placera sitt kapital på ett professionellt sätt med personlig rådgivning.

En viktig del i att fler kan ta del av Private Banking är de 34 kontor Max Matthiessen byggt upp runt om i landet med personlig och närvarande service.

En förutsättning för Max Matthiessens unika nysatsning är ett innovativt och nytänkande samarbete med en av världens ledande kapitalförvaltare – Goldman Sachs Asset Management.

– Genom vårt samarbete får vi tillgång till deras tjänster och produkter som våra Private Banking-kunder kan välja. Det betyder att vi tillsammans med Goldman Sachs skapar bättre avkastning i förhållande till risk för våra kunder. Genom skalfördelar kan vi också sänka förvaltningsavgifterna på flera fonder som Goldman Sachs förvaltar och därmed kan vi även öppna upp en rådgivningsform som tidigare upplevts som lite hemlig och svårtillgänglig, säger Martin Gärtner.

VAD ÄR PRIVATE BANKING?
Private Banking är en kapitalförvaltningstjänst för personer med ett större kapital att förvalta. Normalt krävs ett investeringsbart kapital på 3–5 miljoner kronor för att kvalificera sig som kund. Max Matthiessens Private Banking ger dig tillgång till en personlig rådgivare som löpande hjälper till med förvaltning och placering av ditt kapital men även ger rådgivning som rör pension och försäkring.

Till vem riktar sig Max Matthiessens Private Banking-tjänst?
Vi vet att det är tryggt att ha en personlig kontakt i komplexa frågor som rör ekonomin. Därför vill vi erbjuda fler alla de fördelar det innebär att ha tillgång till en personlig rådgivare. Vår Private Banking-tröskel är lägre och tillgänglig för alla som har minst en miljon kronor i investeringsbart kapital. Private Banking för fler, helt enkelt.

Vad ingår i Max Matthiessens Private Banking-tjänst?

  • Egen personlig rådgivare
  • Kapitalförvaltning med global analys och expertis
  • Tillgång till unika placeringar och investeringsmöjligheter
  • Rådgivande och diskretionära investeringslösningar
  • Hållbar förvaltning
  • Transparent avgiftsstruktur
  • Lokala rådgivningskontor runt om i landet
  • Tillgång till specialister inom pension, försäkring, skatt, finansiering, företagsförsäljning och juridik
  • Inbjudningar till kunskapsevent med analytiker och experter