Vad bör jag tänka på när pensionen närmar sig? Här är svaren på några av de vanligaste frågorna

Så här dags på året är det många som börjar fundera över viktiga beslut när det gäller sin framtida ekonomi. Hur ska man tänka inför pensionen? Går det att flytta sitt pensionskapital? Och när kan jag tidigast påbörja utbetalning från en pensionsförsäkring?

För många är det en stor omställning att lämna arbetslivet och gå över till livet som pensionär. Vår pensionsrådgivare Jessica Altman ger svar på de vanligast förekommande frågorna.

Många samlar på sig flera olika tjänstepensioner under sina år i arbetslivet. En del upplever att det är svårt att få en överblick och vill ha försäkringarna samlade på ett ställe. Tidigare kunde det bli dyrt att flytta sitt pensionskapital, men under 2021 kom det en ny lagregel som innebär att försäkringsbolagen är begränsade i vilken avgift de får ta ut.
Vad gäller?

Jessica Altman

– Förr kunde försäkringsbolagen ta ut en avgift som motsvarade en viss procentsats på kapitalet, vilket kunde leda till väldigt höga kostnader för att flytta kapitalet. För flytt av en depå- eller fondförsäkring finns det sedan 2021 ett tak som innebär att flyttavgiften max får kosta 600 kronor, säger pensionsrådgivaren Jessica Altman.

Reglerna gäller för stunden för försäkringar tecknade efter den första juli 2007. Nu finns ett aktuellt lagförslag som innebär att flytträtten ska gälla samtliga fond- och depåförsäkringar oavsett när de har tecknats.

Hur ska man plocka ut sina pensionspengar på bästa sätt?

– Det är svårt att ge ett generellt svar på hur man ska ta ut sitt pensionskapital eftersom alla har olika förutsättningar och specifika önskemål. Det kan dock vara bra att känna till att den allmänna pensionen kan betalas ut tidigast från 62 år. Den allmänna pensionen måste alltid tas ut livet ut, men kan tas ut i delar till 25, 50, 75 eller 100 procent. Utbetalningen kan pausas, vilket kan bli aktuellt om man tar en ny anställning.

– Aktuell nivå när skyldigheten att betala statlig inkomstskatt träder in, är en faktor som kan påverka pensionsuttaget.

När kan man ta ut sin tjänstepension?

-När det gäller pensionsplaneringen av tjänstepensioner, privata pensioner och IPS-sparande (Individuellt pensionssparande) , är den tidigaste åldern för uttaget i regel 55 år. Här har man dock ofta en större flexibilitet med möjlighet att påverka utbetalningstidpunkten och utbetalningstidens längd, allt från fem år upp till livsvarig utbetalning.

– Det finns begränsningar i möjligheterna att ändra utbetalningstiden när väl utbetalning har påbörjats. Med den utvidgade flytträtten är det numera möjligt att flytta kapitalet i sin pensionsförsäkring som är under utbetalning, givet att det finns flytträtt för pensionen, från ett försäkringsbolag till ett annat. I samband med flytten kan man välja en annan utbetalningstid och på det sättet t.ex. förlänga utbetalningstiden för att fördela kapitalet bättre över tid.

– En annan viktig fråga är om pensionsutbetalningen skall omfattas av ett återbetalningsskydd även under utbetalningstiden. Återbetalningsskydd innebär att dina närstående får pengarna i din tjänstepension om du skulle gå bort.

Kan man testamentera sin återstående pension till vem man vill, om man skulle gå bort i förtid?

– Det är en missuppfattning som jag ofta stöter på. Många kunder tror att om man har skrivit ett testamente, reglerar det även vem som blir mottagare till de pensioner som har ett återbetalningsskydd. Här är det viktigt att känna till att det är respektive pensionsförsäkrings förmånstagarförordnande som styr vem som får ta emot efterlevandepensionen. Det är dessutom endast en begränsad krets av anhöriga till den avlidne som kan ta emot utbetalning av efterlevandepension.

Vill du ha fler råd kring din pension? Kontakta oss på Max Matthiessen så hjälper vi dig med en personlig rådgivning.