Morgonrapport – Nasdaq tappade med 2.5 % under torsdagen, Svensk inflation i fokus.

Morgonrapport – Makro & marknad

    • S&P 500 -1,4 %
    • Nasdaq -2,5 %
    • Europeiska terminer pekar på en negativ öppning
    • Inflationssiffror, Sverige (09:30)

USA: De amerikanska börserna handlades ner under onsdagen, nedgången drevs av teknikaktier som är mest känsliga för stigande räntor. Dow Jones stängde -0,5 %, S&P 500 tappade med -1,4 % och Nasdaq stängde ner hela -2,5 %. Räntan på den amerikanska 10-åringen handlas nu till 1,72 %.

Den amerikanska rapportsäsongen igång på allvar idag med kvartalssiffror från bl.a. storbankerna Citigroup, JP Morgan och Wells Fargo. Ett amerikanskt bankindex har stigit med mer än 50 % sedan inledningen av 2021 och förväntningarna är högt ställda inför dagens rapportflora.

Asien: De asiatiska börserna handlas ner under morgonen. Bank of Korea höjde räntan idag med 0,25 %-enheter till 1,25 % (den andra på raken) med hänvisning till inflationstrycket. Tokyo-börsen handlas i nuvarande stund -1,3 %, Shanghai-börsen handlas ner -1,0 % och Hong Kong-börsen tappar med -0,3 %.

Terminer:

OMXS30-terminen på IG Markets handlas ner -0,8 %, vilket indikerar en negativ öppning på Stockholmsbörsen.

Europeiska terminer handlas negativt under morgonen.

Amerikanska terminer handlas smått positivt under morgonen.

Makro/Nyheter: Under fredagsmorgonen bjuder den svenska kalendern på intressanta KPI-siffror för december. Förväntningarna inför ligger på en ökning om 4,0 % under december, vilket är långt högre än Riksbankens prognos på 2,9 % sedan slutet av november. Skyhöga elpriser förklarar den höga inflationen och även om priserna just nu ser ut att toppa i december så väntas KPIF att ligga kvar över 4 % under första halvåret i år. I onsdags presenterade regeringen sitt förslag för hur hushållen ska kompenseras för de höga elkostnaderna under vintern genom ett bidrag på upp till 6 000 kr (2 000 kr per mån) mellan december och februari. Normalt skulle en subvention påverka KPI men enligt regeringen väntas det ta flera månader att utreda och förhandla fram förslaget. Under de senaste 1 – 2 månaderna har prognoserna för inflationen justerats upp i takt med stigande elpriser. Intressantare för Riksbanken är antagligen vad som händer med KPIF exklusive energi. Här är Riksbankens bedömning en inbromsning till 1,7 % från 1,9 %.

Ha en trevlig fredag!

Läs gärna vår utblick och tankar kring 2022 här: https://www.maxm.se/newsroom/?p=62895

Simon Berggren
Fund Analyst
Navigera

Uppgifter per klockan 08:31.

Viss data fördröjd 10-20 min

Börser – Föregående stängning i USA och utvecklingen i Asien under morgonen

Dow Jones S&P500 NIKKEI225 Shanghai HANG SENG
New York New York Tokyo Shanghai Hong Kong
-0,5 % -1,4 % -1,3 %  -1,0 % -0,3 %

Futures – Europeiska aktieterminer i skrivande stund

EURO STOXX50 FTSE100 DAX30 OMXS30
Eurozonen London Frankfurt Stockholm
-1,0 % -0,6 % -0,7 % -0,8 %

Max Matthiessen Värdepapper AB (”MMVP”) är ett värdepappersbolag med tillstånd att bedriva värdepappersrörelse. MMVP är registrerat hos bolagsverket och står under Finansinspektionens tillsyn. Innehållet i denna nyhetsnotis är av generell karaktär och tar inte hänsyn till din ekonomiska situation, ditt syfte med investeringar eller andra specifika behov och utgör därmed inte ett investeringsråd. Innehållet ska inte heller betraktas som en investeringsanalys eller en investeringsrekommendation. Placeringar i finansiella instrument är förknippade med ekonomisk risk. Du ansvarar själv för risken med dina investeringar och måste således själv skaffa dig kännedom om instrumentens egenskaper och risker. MMVP tar inte ansvar för den skada som kan uppkomma på grund av fel eller brister i den lämnade informationen. Åsikter och uttalanden i nyhetsnotisen, som kommer från för MMVP utomstående personer, delas inte nödvändigtvis av MMVP. Innehållet i nyhetsnotisen är skyddat av upphovsrätt och får inte kopieras, distribueras eller publiceras utan MMVP:s tillstånd.