Morgonrapport – Blandad fredagsstängning i USA, Putin sätter den globala säkerhetspolitiken i gungning.

Morgonrapport – Makro & marknad

  • S&P 500 +0,1 %
  • Nasdaq +0,6 %
  • Europeiska terminer pekar på en positiv öppning
  • Amerikanska börserna har stängt under måndagen
  • Industriproduktion, Kina (mån)
  • ZEW Economic Sentiment, EU & Tyskland (ons)
  • Inflationssiffror, Storbritannien & Tyskland (ons)
  • Inflationssiffror, Euroområdet (tor)

USA: De amerikanska börserna stängde blandat under fredagen och har därmed inlett det två första veckorna med nedgångar. Bank- och finansaktier var satta under press sedan marknaden reagerat negativt på de amerikanska storbankernas rapporter. Dow Jones stängde -0,6 %, S&P 500 steg med +0,1 % och Nasdaq klättrade +0,5 %. Räntan på den amerikanska 10-åringen handlas nu till 1,78 %, därmed reverserades hela veckans gradvisa långräntefall. WTI-oljan var vid börsstängning upp med 3,2 procent till 84,24 dollar per fat.

Den amerikanska rapportsäsongen drog igång på allvar under fredagen med kvartalssiffror från bl.a. storbankerna Citigroup, JP Morgan och Wells Fargo. Ett amerikanskt bankindex har stigit med mer än 50 % sedan inledningen av 2021 och förväntningarna är högt ställda inför fredagens rapportflora.

Asien: De asiatiska börserna handlas blandat under morgonen. Kinesisk BNP växte 4,0 % i årstakt under fjärde kvartalet. Det ger en BNP-tillväxt för helåret 2021 på 8,1 %, vilket var klart över Pekings försiktigt satta mål på ”över 6% för 2021” och något högre än förväntat.. Tokyo-börsen handlas i nuvarande stund +0,8 %, Shanghai-börsen handlas upp +0,6 % och Hong Kong-börsen tappar med -0,7 %.

Terminer:

OMXS30-terminen på IG Markets handlas ner +0,6 %, vilket indikerar en positiv start på veckan för Stockholmsbörsen.

Europeiska terminer handlas positivt under morgonen.

Amerikanska börsen är idag stängd p.g.a. Martin Luther King Day.

Makro/Nyheter:Veckans internationella makroagenda är relativt sparsam men intressantast blir nog Storbritannien och euroområdets slutliga KPI för december. Förra veckans amerikanska KPI- och PPI-data var något tröstande i betydelsen att de inte överraskade på uppsidan och bekräftade att månatliga prisökningar åtminstone inte accelererar för tillfället. Osäkerheten kring den ihållande hög inflation och pandemirelaterade motvindarna, inklusive flaskhalsar på utbudssidan kommer att förbli i fokus långt in i 2022. Detta kommer att bidra till mer volatilitet på marknaden under de kommande månaderna. Effekterna av FEDs förväntade balansräkningsminskning senare i år blir allt mer i fokus för marknaderna.

Moskvas och president Putin spelar ett extremt högt spel. Det sätter nu hela den globala säkerhetspolitiska ordningen i gungning och vrider klockan tillbaka flera decennier. Utrikesminister Lavrovs presskonferens i fredags antyder att Moskva inte helt stängt dörren men att Ryssland vill ha USA:s svar på den ryska kravlistan inom ett par dagar.

Läs gärna vår utblick och tankar kring 2022 här: https://www.maxm.se/newsroom/?p=62895

Simon Berggren
Fund Analyst
Navigera

Uppgifter per klockan 08:36.

Viss data fördröjd 10-20 min

Börser – Föregående stängning i USA och utvecklingen i Asien under morgonen

Dow Jones S&P500 NIKKEI225 Shanghai HANG SENG
New York New York Tokyo Shanghai Hong Kong
-0,6 % +0,1 % +0,8 %  +0,6 % -0,7 %

Futures – Europeiska aktieterminer i skrivande stund

EURO STOXX50 FTSE100 DAX30 OMXS30
Eurozonen London Frankfurt Stockholm
+0,6 % +0,3 % +0,6 % +0,6 %

Max Matthiessen Värdepapper AB (”MMVP”) är ett värdepappersbolag med tillstånd att bedriva värdepappersrörelse. MMVP är registrerat hos bolagsverket och står under Finansinspektionens tillsyn. Innehållet i denna nyhetsnotis är av generell karaktär och tar inte hänsyn till din ekonomiska situation, ditt syfte med investeringar eller andra specifika behov och utgör därmed inte ett investeringsråd. Innehållet ska inte heller betraktas som en investeringsanalys eller en investeringsrekommendation. Placeringar i finansiella instrument är förknippade med ekonomisk risk. Du ansvarar själv för risken med dina investeringar och måste således själv skaffa dig kännedom om instrumentens egenskaper och risker. MMVP tar inte ansvar för den skada som kan uppkomma på grund av fel eller brister i den lämnade informationen. Åsikter och uttalanden i nyhetsnotisen, som kommer från för MMVP utomstående personer, delas inte nödvändigtvis av MMVP. Innehållet i nyhetsnotisen är skyddat av upphovsrätt och får inte kopieras, distribueras eller publiceras utan MMVP:s tillstånd.