Sammanslagning ODIN Europa och ODIN Global

ODIN Fonder har beslutat att slå samman ODIN Europa-fonderna med ODIN Global-fonderna. Sammanslagningen planeras att genomföras 2024-03-18.

Vänligen ta del av kundbreven i nedanstående länkar.

Om kund har månadssparande i ovanstående fond/fonder kommer innehavet och månadssparandet att flyttas över till den nya fonden.