Tjänstepensionen – din viktigaste anställningsförmån

I dag är det Tjänstepensionens dag. Syftet med dagen är att uppmärksamma vikten av att ha en tjänstepension – något som är mer betydelsefullt än vad många tror. Den som saknar tjänstepension behöver spara stora summor varje månad för att inte riskera en oväntat låg pension.

Ett tjugotal aktörer inom fackförbund, valcentraler, pensionsförvaltare och myndigheter står bakom temadagen Tjänstepensionens dag som infaller den 27 september varje år. En Sifoundersökning som aktörerna har tagit fram inför årets dag visar att knappt fyra av tio svenskar, 37 procent, tror att tjänstepension är den viktigaste faktorn för att få en hög pension. Betydligt fler, 44 procent, tror att privat sparande är viktigast.

– Många underskattar tjänstepensionens betydelse. Utan tjänstepension måste du själv spara många tusenlappar varje månad , och det är få som har råd med det, säger Anna Allerstrand, pensionsexpert på PTK, en av aktörerna bakom Tjänstepensionens dag.

Den som har en lön på 39 000 kronor måste spara ungefär 2 000 kronor per månad för att kompensera för utebliven tjänstepension. Den som tjänar 49 000 kronor i månaden behöver sätta undan nästan 5 000 kronor, framgår det i en uträkning som aktörerna har tagit fram*.

– Vi kommer sannolikt att leva en tredjedel av våra liv efter pensionen och kan inte räkna med samma stöd från staten i framtiden. Det gör att tjänstepensionen spelar en oerhört viktig roll, säger Andreas Kåhlin, finansiell rådgivare på Max Matthiessen.

Mer än pengar till pensionen
Ett annat vanligt missförstånd är att tjänstepensionen enbart ger pengar till den framtida pensionen. Tjänstepensionen är ett försäkringsskydd som arbetsgivaren bekostar och som innehåller flera olika delar:

  • ålderspension som ger en extra pension utöver den allmänna pensionen
  • sjukförsäkring som ger ekonomisk ersättning vid långvarig sjukdom
  • efterlevandeskydd som ger ekonomiskt stöd till efterlevande.

Du behöver själv engagera dig
Nu är det inte så enkelt att du får ett färdigt paket och sedan är allt klart. För att få ett skydd som är anpassat efter dina förutsättningar och behov behöver du göra ett antal val. Hur ska pensionskapitalet förvaltas? Vem ska få pengarna om du avlider? Är dina efterlevande i behov av ett extra skydd? I videon berättar Andreas Kåhlin, finansiell rådgivare på Max Matthiessen, om betydelsen av tjänstepension och vad man bör tänka på när det gäller de olika valen.

Vill du veta mer? Vänd dig till din arbetsgivare eller oss på Max Matthiessen så hjälper vi dig.

*Räkneexemplet avser en privatanställd tjänsteman som har tjänstepensionen ITP.

Värt att veta om din pension

Din pension är uppbyggd av tre delar – den allmänna pensionen som du får från staten, tjänstepensionen du får från din arbetsgivare och eventuellt ett privat pensionssparande.

Allmän pension
Den allmänna pensionen växer med din årsinkomst och fylls på varje år med 18,5 procent av din inkomst. För att få maximal allmän pension behöver du ha en månadslön på minst 41 359 kronor. Inkomstpensionen utgör den största delen av den allmänna pensionen, 16 procent av din lön går dit. 2,5 procent av din lön går till premiepensionen där du själv kan placera pengarna i olika fonder. Gör du inget val placeras dina pengar i Sjunde AP-fondens Såfa som är en generationsfond.

Tjänstepension
Nio av tio tjänar in tjänstepension via sin anställning, oavsett om arbetsgivaren är knuten till ett kollektivavtal eller inte. Det är din arbetsgivare som betalar in till tjänstepensionen och i de nya tjänstepensionsplanerna är inbetalningens storlek baserad på din lön. Storleken på din framtida tjänstepension styrs bland annat av premieinbetalningarna, hur länge du arbetar och hur väl ditt pensionskapital utvecklas.

Privat pensionssparande
Eftersom avdragsrätten för privat pensionssparande har upphört är det klokt att spara på annat sätt. Har du en bruttoinkomst som efter löneväxling är högre än 42 000 kronor per månad kan löneväxling vara ett bra alternativ, under förutsättning att din arbetsgivare erbjuder det. Sparande via investeringssparkonto (ISK) och kapitalförsäkring är också smarta sätt att fylla ut din framtida ekonomi som pensionär.