Vem blir nästa Fed-chef?

Morgonrapport, Makro & Marknad

  • Aktieterminerna under nollan
  • USA: Federal Reserve: lämnade penningpolitiken oförändrad
  • Storbritannien: Bank of England, kl. 13:00

New York-börsen avslutade onsdagens handelssession något uppåt. Federal Reserve lämnade penningpolitiken oförändrad vid gårdagens möte, helt i linje med förväntningarna. Marknadens prissättning pekar dock mot att räntan höjs i december. Under gårdagen släpptes även inköpschefsindex ISM som backade något men ligger kvar på höga nivåer. Idag inväntar marknaden republikanernas skatteförslag och svar på vem som blir nästa centralbankschef. Wall Street Journal rapporterar att det är Jerome Powell, som redan idag sitter i centralbanksdirektionen, som tar över ordförandeposten.

Idag lämnar även Bank of England räntebesked, många ekonomer räknar med att centralbanken höjer räntan för första gången på tio år. Veckan avslutas med amerikanska jobbsiffror, vilket alltid ligger högt på marknadens agenda. Föregående månad var sysselsättningstillväxten negativ, vilket många ekonomer tillskrev de störningar som stormarna Harvey och Irma orsakade. Här pekar medelprognosen mot en återhämtning.

Nu på morgonen är Tokyobörsen upp medan det är mixat på de kinesiska aktiemarknaderna. I skrivande stund ligger de europeiska aktieterminerna något under nollstrecket. För vidare information om utvecklingen på marknaden, se Max Matthiessens placeringsutsikter och veckobetraktelser.

Börser – Föregående stängning i USA och utvecklingen i Asien under morgonen

Dow Jones S&P500 NIKKEI 225 SHANGHAI HANG SENG
New York New York Tokyo Shanghai Hong Kong
0,25% 0,16% 0,53% -0,38% 0,05%

Futures – Europeiska aktieterminer i skrivande stund

DAX CAC40 FTSE100 EURO STOXX
Frankfurt Paris London Eurozonen
-0,29% -0,08% -0,34% -0,24%

Uppgifter per klockan 08:19

Max Matthiessen Värdepapper AB (”MMVP”) är ett värdepappersbolag med tillstånd att bedriva värdepappersrörelse. MMVP är registrerat hos Bolagsverket och står under Finansinspektionens tillsyn. Innehållet i denna nyhetsnotis är av generell karaktär och tar inte hänsyn till din ekonomiska situation, ditt syfte med investeringar eller andra specifika behov och utgör därmed inte ett investeringsråd. Innehållet ska inte heller betraktas som en investeringsanalys eller en investeringsrekommendation. Placeringar i finansiella instrument är förknippade med ekonomisk risk. Du ansvarar själv för risken med dina investeringar och måste således själv skaffa dig kännedom om instrumentens egenskaper och risker. MMVP tar inte ansvar för den skada som kan uppkomma på grund av fel eller brister i den lämnade informationen. Åsikter och uttalanden i nyhetsnotisen, som kommer från för MMVP utomstående personer, delas inte nödvändigtvis av MMVP. Innehållet i nyhetsnotisen är skyddat av upphovsrätt och får inte kopieras, distribueras eller publiceras utan MMVP:s tillstånd.