Separatisterna säkrade en majoritet i Kataloniens parlament

Morgonrapport, Makro & Marknad

  • Aktieterminerna under nollan
  • USA: PCE-index, kl. 14:30

New York-börsen steg under gårdagen med stöd av skattereformen som passerade kongressens båda kamrar tidigare under veckan. Storbolagsindexet Dow Jones steg 0,23 procent under torsdagen medan det bredare indexet S&P500 ökade 0,20 procent. Under natten klubbade kongressen på nytt igenom en tillfällig höjning av skuldtaket, som finansierar staten till den 19 januari.

Idag på eftermiddagen släpps PCE-index, som är Federal Reserves utvalda inflationsmått. Föregående månad vad inflationstakten oförändrad på 1,4 procent i kärntermer, en bra bit under inflationsmålet på 2 procent. Under gårdagen släpptes konjunkturbarometern, som beskriver läget i svensk ekonomi. Indikatorn tappade något men ligger kvar på höga nivåer. Resultatet för både hushållen och näringslivet visar på ett ljusare stämningsläge än normalt i ekonomin.

Nu på morgonen är Tokyobörsen upp något medan det är mixat på de kinesiska marknaderna. I skrivande stund pekar aktieterminerna för Euro STOXX nedåt efter att separatistpartierna vann en majoritet i valet till Kataloniens parlament. Den tidigare avsatta regionpresidenten Carles Puigdemon parti vann 34 av 135 mandat och sammanlagt säkrade separatistiska partier 70 mandat. I övrigt kan nämnas stora prisfall för Bitcoin, som under loppet av ett dygn fallit från nivåer över 17K USD till strax över 13K USD. För vidare information om utvecklingen på marknaden, se Max Matthiessens placeringsutsikter och utblick för 2018.

Börser – Föregående stängning i USA och utvecklingen i Asien under morgonen

Dow Jones S&P500 NIKKEI 225 SHANGHAI HANG SENG
New York New York Tokyo Shanghai Hong Kong
0,23% 0,20% 0,16% -0,08% 0,29%

Futures – Europeiska aktieterminer i skrivande stund

DAX CAC40 FTSE100 EURO STOXX
Frankfurt Paris London Eurozonen
-0,24% 0,19% 0,81% -0,42%

Uppgifter per klockan 08:22

Max Matthiessen Värdepapper AB (”MMVP”) är ett värdepappersbolag med tillstånd att bedriva värdepappersrörelse. MMVP är registrerat hos Bolagsverket och står under Finansinspektionens tillsyn. Innehållet i denna nyhetsnotis är av generell karaktär och tar inte hänsyn till din ekonomiska situation, ditt syfte med investeringar eller andra specifika behov och utgör därmed inte ett investeringsråd. Innehållet ska inte heller betraktas som en investeringsanalys eller en investeringsrekommendation. Placeringar i finansiella instrument är förknippade med ekonomisk risk. Du ansvarar själv för risken med dina investeringar och måste således själv skaffa dig kännedom om instrumentens egenskaper och risker. MMVP tar inte ansvar för den skada som kan uppkomma på grund av fel eller brister i den lämnade informationen. Åsikter och uttalanden i nyhetsnotisen, som kommer från för MMVP utomstående personer, delas inte nödvändigtvis av MMVP. Innehållet i nyhetsnotisen är skyddat av upphovsrätt och får inte kopieras, distribueras eller publiceras utan MMVP:s tillstånd.