Trumps ekonomiske rådgivare hoppar av

Morgonrapport, Makro & Marknad

  • EUROSTOXX-terminen pekar nedåt
  • Eurozonen: BNP, kl. 11:00
  • USA: ADP, kl. 14:15

New York-börsen steg något under tisdagen, mot bakgrund av mjukare signaler från Nordkorea. Det bredare indexet S&P500 ökade 0,26 procent medan storbolagsindexet Dow Jones stängde närmare nollstrecket. Under gårdagen kom det rapporter om att nordkoreanska företrädare under förhandlingarna i Pyongyang sade att det inte finns någon anledning för dem att behålla kärnvapenprogrammet – så länge det inte finns något militärt hot mot landet. De amerikanska underrättelsetjänsterna är dock än så länge skeptiska.

Efter börsens stängning meddelade Vita Huset att den ekonomiska chefsrådgivaren Gary Cohn kommer att avgå. Beskedet pressade aktieterminerna i efterhandeln. Även om det inte från officiellt håll sagts något om skälet till avhoppet så kopplas det samman med att Cohn har motsatt sig de tullar som Trump vill införa. Under måndagen uttalade sig den republikanske talmannen Paul Ryan mot presidentens föreslagna tullar på stål och aluminium, vilket marknaden tolkade som att risken för ett handelskrig har dämpats. Cohns avhopp tyder ju dock på att Trump menar allvar med sin protestantiska agenda. Presidenten försvarade även tullarna vid presskonferensen efter gårdagens möte med Stefan Löfven. Idag på eftermiddagen släpps ADP:s privata jobbrapport som kan vara intressant att följa inför de officiella siffrorna på fredag. På kort sikt kan dock de två rapporterna skilja sig relativ mycket.

På förmiddagen publiceras också den sista beräkningen av BNP för Eurozonen. Det tidigare flash-estimatet pekade mot att ekonomin växte 2,5 procent under 2017 – den starkaste tillväxten sedan 2007. På torsdag respektive fredag lämnar ECB och Bank of Japan räntebesked. Marknaden väntar sig inte några förändringar av penningpolitiken. Veckan avslutas med amerikanska jobbsiffror på fredag. Föregående månads rapport var starkare än väntat med en sysselsättningsökning på 200K personer samtidigt som arbetslösheten var oförändrad på 4,1 procent. Det var dock de oväntat höga löneökningarna, på 2,9 procent, som marknaden tog fasta vid och som pressade börsen och obligationspriserna i februari.

Nu på morgonen är det även röda siffror på de asiatiska börserna. I skrivande stund pekar också de europeiska aktieterminerna nedåt. För vidare information om utvecklingen på marknaden, se Max Matthiessens placeringsutsikter och veckobetraktelser.

Börser – Föregående stängning i USA och utvecklingen i Asien under morgonen

Dow Jones S&P500 NIKKEI 225 SHANGHAI HANG SENG
New York New York Tokyo Shanghai Hong Kong
0,04% 0,26%  -0,77%  -0,55%  -0,98%

Futures – Europeiska aktieterminer i skrivande stund

DAX 30 CAC40 FTSE100 EURO STOXX50
Frankfurt Paris London Eurozonen
 -0,74%  -0,45%  -0,05%  -0,60%

Uppgifter per klockan 08:25

Max Matthiessen Värdepapper AB (”MMVP”) är ett värdepappersbolag med tillstånd att bedriva värdepappersrörelse. MMVP är registrerat hos Bolagsverket och står under Finansinspektionens tillsyn. Innehållet i denna nyhetsnotis är av generell karaktär och tar inte hänsyn till din ekonomiska situation, ditt syfte med investeringar eller andra specifika behov och utgör därmed inte ett investeringsråd. Innehållet ska inte heller betraktas som en investeringsanalys eller en investeringsrekommendation. Placeringar i finansiella instrument är förknippade med ekonomisk risk. Du ansvarar själv för risken med dina investeringar och måste således själv skaffa dig kännedom om instrumentens egenskaper och risker. MMVP tar inte ansvar för den skada som kan uppkomma på grund av fel eller brister i den lämnade informationen. Åsikter och uttalanden i nyhetsnotisen, som kommer från för MMVP utomstående personer, delas inte nödvändigtvis av MMVP. Innehållet i nyhetsnotisen är skyddat av upphovsrätt och får inte kopieras, distribueras eller publiceras utan MMVP:s tillstånd.