Tjänstepensionen, vår viktigaste anställningsförmån!

I dag är det Tjänstepensionens dag. Syftet med dagen är att uppmärksamma vår mest betydelsefulla anställningsförmån. Ändå är det bara en av tio som pratar tjänstepension vid anställningstillfället.

Ett tjugotal aktörer inom fackförbund, valcentraler, pensionsförvaltare och myndigheter står bakom temadagen Tjänstepensionens dag som infaller den 27 september varje år. En Kantar Sifo-undersökning som aktörerna har tagit fram inför årets dag visar att bara drygt en av tio svenskar, 12 procent, pratade om tjänstepensionen vid anställningsintervjun.

– Det borde vara lika självklart att prata tjänstepension som det är att prata lön under anställningsintervjun. Det ligger i både arbetsgivarens och arbetstagarens intresse eftersom det är den viktigaste anställningsförmånen. Lönesamtalet är också ett utmärkt tillfälle för arbetsgivaren att lyfta fram och sätta tjänstepensionen i ett sammanhang med sina anställda. Att tydliggöra kopplingen mellan lön och pension är viktigt ur flera aspekter och med en löneökning ökar ju också avsättningen till tjänstepension, säger Kristina Kamp, pensionsekonom på minPension, en av aktörerna bakom Tjänstepensionens dag.

Tjänstepensionen är den anställningsförmån som har störst ekonomisk påverkan efter lön för de allra flesta. Och betydelsen växer i takt med att medellivslängden ökar och pensionsutbetalningarna ska räcka under en längre tid. Det är en utmaning som Andreas Kåhlin, finansiell rådgivare på Max Matthiessen, lyfter fram.

– Vi kommer sannolikt att leva närmare en tredjedel av våra liv efter pensionen och kan inte räkna med samma stöd från staten i framtiden. Det gör att tjänstepensionen spelar en oerhört viktig roll, säger han.

Vill du veta mer? Vänd dig till din arbetsgivare eller oss på Max Matthiessen så hjälper vi dig. Du kan också läsa mer på www.tjanstepensionensdag.se

Läs även:
Positiv prognos eller panik inför pension?
Nytt jobb? Glöm inte tjänstepensionen!
Vem får din pension om du skulle gå bort?
Ska vi låna, spela eller spara oss till en trygg ålderdom?

 

Värt att veta om din pension

Din pension är uppbyggd av tre delar – den allmänna pensionen som du får från staten, tjänstepensionen du kan få från din arbetsgivare och eventuellt ett privat pensionssparande.

Allmän pension
Den allmänna pensionen växer med din årsinkomst och fylls på varje år med 18,5 procent av din pensionsgrundande inkomst. För att få maximal allmän pension behöver du ha en månadslön på minst 40 250 kronor (2019). Inkomstpensionen utgör den största delen av den allmänna pensionen, 16 procent av din lön går dit. 2,5 procent av din lön går till premiepensionen där du själv kan placera pengarna i olika fonder. Gör du inget val placeras din pension i Sjunde AP-fondens Såfa som är en generationsfond.

Tjänstepension
Nio av tio tjänar in tjänstepension via sin anställning, oavsett om arbetsgivaren är knuten till ett kollektivavtal eller inte. Det är din arbetsgivare som betalar in till tjänstepensionen och i de nya tjänstepensionsplanerna är inbetalningens storlek baserad på din lön. Hur stor din framtida tjänstepension blir styrs bland annat av premieinbetalningarna, hur länge du arbetar och hur väl ditt pensionskapital utvecklas.

Privat pensionssparande
Eftersom avdragsrätten för privat pensionssparande har upphört är det klokt att spara på annat sätt. Har du en bruttoinkomst som efter löneväxling är högre än cirka 43 300 kronor per månad (2019) kan löneväxling vara ett bra alternativ, under förutsättning att din arbetsgivare erbjuder det. Sparande via investeringssparkonto (ISK) kan också vara ett smart sätt att fylla ut din framtida ekonomi som pensionär.