Utblick 2019: Dämpade utsikter

2019 kommer präglas av fortsatt osäkerhet kring den ekonomiska utvecklingen och uthålligheten i konjunkturen. Handelsdispyten USA och Kina emellan är långt ifrån över och brexit-frågan är ännu olöst. Vi ser ett volatilt år framför oss, där avkastningspotentialen avtar om än att vi anser att sentimentet är alltför negativt kortsiktigt.  Vi går in i 2019 med ett…

Läs mer