Marknadspuls juli – Det handlar om inflation

Vi räknar med fortsatt volatila marknader och förblir neutrala ”No man’s land” tills kvartalsrapporterna rullar in Vi ser en tydlig flockmentalitet i marknaderna Vi ser fortsatt en relativt hög osäkerhet där inflationsutvecklingen är avgörande, vilket alltjämt föranleder en neutral tillgångsallokering säger Jon Arnell. Marknaden förväntar sig en mer aggressiv Riksbank vid det kommande mötet i slutet…

Läs mer

Marknadspuls juni

Lågkonjunktur – signal eller brus? – Marknaderna har under avslutningen av maj månad uppvisat någon form av ansats till återhämtning, tillfällig…

Osäkerheten dominerar

Inflationssiffror på agendan – kommer driva utvecklingen Osäkerheten består, även om kortsiktigt alltför negativt Det är svårt att pricka en botten…