Tillfällig volatilitet?

Veckobetraktelser Ökad optimism bland förvaltare Allting är relativt Veckan har överlag bjudit på ett fortsatt negativt sentiment, framför allt för svensk…

Sentimentsskifte

Veckobetraktelser Flackare amerikansk räntekurva Ettårsjubileum utan hurrarop Vi lämnar en vecka präglad av förhöjd volatilitet bakom oss. Europeisk ränteuppgång, fall i…

Bostadsoro

Veckobetraktelser Räntekurvans lutning Ekonomins uthållighet i fokus I Sverige har fokus den gångna veckan framför allt legat på fastighetsmarknaden, där det…

“Crash and taxes”

Veckobetraktelser Kvartalsrapporter ger stöd Inflationen kommer, eller? I veckan var det 30 år sedan den svarta måndagen när Dow Jones tappade…

Nedtrappningen inleds

Veckobetraktelser Förnyad kraft i den europeiska ekonomin Överraskningspotential kommande vecka Den senaste tiden har medfört ett ökat risktagande med en positiv…

Skör balansgång

Veckobetraktelser Inga centralbanksöverraskningar Anpassa förväntningarna Veckan inleddes med förnyat vapenskrammel kring Nordkorea och en initial press nedåt på världens aktiemarknader och…

Centralbanksfokus

Veckobetraktelser Tillfälliga uppgångar i veckan Sentimentsvändning dröjer Den gångna veckan har inneburit en viss utplaning i det tidigare negativa sentimentet med…