Hopp om förnyad stabilitet

Veckobetraktelser Kommunikationen från centralbankerna intakt Tecken på minskad volatilitet framöver Veckan har medfört en mer positiv underton i marknaderna än föregående…

Nyckfullheten består

Veckobetraktelser Impulsivitet i Vita Huset Inflationen på agendan Halva mars är nu bakom oss och förhoppningarna är höga att vårens intågande…

Ränteutvecklingen styr

Veckobetraktelser Centralbanksfokus under veckan Besvikelse för Ingves Veckan inleddes med helgstängt i USA och nyårsfirande i delar av de asiatiska marknaderna,…

Marknaderna under press

Veckobetraktelser Volatiliteten lever Takten i ränteuppgången skapar oro Rörelserna i marknaderna får nog de flesta att längta till helg och bort…

Historiska nedgångar

Morgonrapport, Makro & Marknad Kraftiga fall i världens aktiemarknader VIX-index exploderade på uppsidan Gårdagens nedgång i USA går till historien som…

Rapporterna sätter tonen

  Veckobetraktelser Valutauttalanden skapar förvirring IMF höjer såväl prognos som ett varningens finger Den gångna veckan har präglats av inkommande kvartalsrapporter,…

Sentimentet på topp

Veckobetraktelser Stark start på året Räntor på uppåtgående Det nya året har inletts betydligt mer positivt än väntat, främst drivet av…

Ökat risktagande

Veckobetraktelser OECD manar till viss försiktighet ”Buy the rumors, sell the facts” Veckan har inneburit nya toppnivåer för amerikanska aktier, medan…